KALKULACE ZDARMA

Obsluha oken

Návod k obsluze a údržbě oken a dveří z PVC

Vážený zákazníku,
zakoupil jste prvotřídní výrobek, vyrobený z polotvarů a konstrukčních prvků, odpovídajících mezinárodně uznávaným značkám jakosti. Výrobek byl vyroben s největší péčí moderními technologiemi v řízení systému jakosti, odpovídajícím normám ISO 9001. Plánovaná životnost výrobků z PVC profilů REHAU ECONO a REHAU BRILLANT je řádově mnoho desítek let. Přesto, že se z hlediska funkce nejedná o složitý výrobek, je zapotřebí z Vaší strany několik oblastí, které Vám pomohou při správném zacházení s výrobkem a při náležité údržbě a péči o něj. Jsme přesvědčení, že několik minut věnovaných prostudování tohoto návodu se Vám vrátí v podobě spokojenosti a bezstarostnosti při jeho užívání. Následující řádky jsou z naší strany součástí komplexní péče o zákazníka.

Obecně o použitých PVC profilech

Rámcově Vás chceme informovat, že výrobky ve formě oken, dveří, stěn apod. jsou zhotoveny z profilů REHAU ECONO a REHAU BRILLANT, jejichž základem je homogenní směs PVC, která odolává silnému atmosférickému znečištění. Rovněž probarvení použitého materiálu je homogenní, čímž je zaručena stálost barev.

Čištění a montáž

Výrobky z PVC profilů systému REHAU ECONO a REHAU BRILLANT jsou odolné proti vápnu a cementu. Pohledové plochy profilů jsou chráněny snímatelnou folií, která chrání výrobek proti případnému potřísnění maltou. Tuto folii doporučujeme odstranit po montáži, nejpozději však do 1 měsíce od data montáže. Vlivem působení tepelných účinků slunečního záření mohou při překročení této lhůty vzniknout při odstraňování ochranné folie potíže.
Znečištění maltou mohou být ohrožena pouze skla a kování. Jinak může dojít k poleptání, které by nemuselo být odstranitelné. Odstraňte proto čerstvé potřísnění maltou ihned čistou vodou. Odstraňování zbytků malty nepřiměřeným způsobem může vést k poškrábání profilů. Případné zbytky zatvrdlé malty proto odstraňujte opatrným odklepnutím dřevěnou nebo plastovou špachtlí.
Znečištění kování nebo těsnění výrobků mohou vést k poškození funkce výrobků. Také tyto prvky musí být ihned očištěny. Věnujte, prosím, také pozornost případnému ucpání odvodňovacích drážek, které se nalézají na spodních částech rámů. Také tento konstrukční prvek výrobku důležitý pro jeho dokonalou funkci musí být udržen při provádění zednických prací a po jejich ukončení v čistém, průchodovém stavu.

Údržba kování

K údržbě a při mazání pohyblivých částí, které jsou schématicky znázorněny na obrázku, použijte běžně dostupný olej na šicí stroje. K zajištění dlouhotrvající funkce vyznačených dílů postačí pár kapek tohoto oleje.

Zašpiněná okna

Použité profily mají hladký povrch , který je velmi jednoduše omyvatelný a ošetřovatelný. Naše rady Vám ještě více usnadní práce spojené s čištěním.

 1. 1. tekuté čistící prostředky pro domácnost, které jsou vhodné pro povrchy umělých hmot, rozpouští každé běžné zašpiněné;
 2. 2. obzvláště zatvrzelé fleky mohou být odstraněny netekutým lapováním hadrem (např. z vláknitého papíru), který se lehce napustí benzínem na čištění ( s výhodou lze použít i prostředek značky CIF);
 3. 3. nepoužívejte žádné čistící prostředky obsahující hrubší brusné částice ( prostředky na bázi písku ), které stejně jako drátěnky a podobné prostředky vedou k poškrábání;
 4. 4. nepoužívejte k čištění nebo omývání žádná ředidla ( nitroředidla a jiná ); tato napadají povrch profilů a mohly by vést ke změně zabarvení či vytvoření fleků;
 5. 5. ve výrobcích použité těsnící profily jsou vyrobeny z vysoce hodnotného syntetického kaučuku APTK; také tyto profily musí být ošetřovány způsobem uvedeným v bodu 1);
 6. 6. pokud se objeví znečištění, které nelze uvedenými prostředky odstranit, obraťte se na nás o radu;
 7. 7. pro čištění výrobků z barevných dekoračních profilů jsou k dispozici speciální čistící prostředky, které Vám budou na požádání dodány.

Proč, kdy, kde a jak musí být větráno

Když se skla Vašich nových oken jednou zapotí, je to důkaz o jejich těsnosti, nikoli závada! Vaše vzrušení je však pochopitelné. Vždyť Vaše stará okna tuto vlhkost odvedla, avšak ve spojení s unikem tepla. Vlhkost obsažená ve vzduchu byla odváděna u starých oken mezerami a štěrbinami, což mohlo být pokládáno za určitou automatickou výměnu vzduchu, která pro Vás řešila problematiku jeho přirozeného obsahu vlhkosti a srážlivosti této vlhkosti na sklech za určitého tlaku vzduchu při dosažení teploty rosného bodu. Logickými a přirozenými nevýhodami byl průvan a zmíněné tepelné ztráty. Vlhkost vzduchu a kondenzace vodních par při dosažení teploty rosného bodu na ploše izolačního skla jsou běžným fyzikálním jevem, kterému lze předejít postupem, který je uveden dále.

Doporučujeme

Vyvětrejte ráno po dobu ¼ hodiny všechny prostory a mimo to několik minut v průběhu dne. Otevřete přitom co nejvíce okna a po tuto dobu zcela uzavřete ventily topení. Dávejte však pozor na to, aby teplota větraného prostoru neklesla pod 15 stupňů C.
Pokud jste si objednali okna s mikroventilací,je možné použít tohle spárové větrání dle potřeby.

Správné větrání Vám pomáhá šetřit energii

Vaše topení se pak postará o rychlý ohřev čerstvého vzduchu a o příjemné obytné klima tak, jak to můžete očekávat od Vašich nových výrobků z profilů systému REHAU ECONO a REHAU BRILLANT, vybavených izolačními skly.

A nyní jedno upozornění pro místnosti vytápěné kamny na uhlí!
Každý topný spalovací systém, také kamna na uhlí nebo plynové sporáky, potřebují k hoření vzduch, obsahující k hoření nezbytný kyslík. Vzhledem k tomu, že okna a jiné výrobky z profilů systému REHAU ECONO a REHAU BRILLANT jsou velmi těsná, je nezbytně nutné za den vícekrát několik minut tuto místnost vyvětrat. Za tím účelem otevřete okna co nejvíce. Výsledkem jsou suché prostory s příjemným a pohodlným obytným klimatem a odstranění rizika udušení.

Obracejte se vždy na svého výrobce

Pokud se jednou vyskytne na Vašem výrobku závada nebo dojde ke zničení izolačního skla, obraťte se vždy jen na výrobce nebo jim pověřenou odbornou firmu. V žádném případě se nesnažte sami odstranit škody.
Pokud není Vaše žádost spojena s reklamací a došlo k náhodnému zničení nebo poškození skla, můžete se obrátit na Vám nejbližšího výrobce izolačních skel.
V případě, že sklo reklamujete, uplatníte reklamaci pouze u společnosti K - okna. V takovém případě nám formou reklamačního zápisu sdělíte:

 • Vaše ( obchodní ) jméno a počátek průběhu záruční doby;
 • předmět reklamace;
 • číslo pozice okna z dodacího listu a o jaké křídlo s reklamovaným sklem se jedná;
 • 6- ti místné číslo z rámečku, který je umístěn v mezisklením prostoru mezi izločními skly.

Nahlášením těchto informací urychlíte vyřízení Vaší reklamace a usnadníte nám a výrobci dohledání přesné specifikace skla.

Tyto údaje postačují k rychlému a uspokojivému vyřízení Vaší reklamace skla. Přímí výrobce izolačního skla bude o reklamaci informován a má právo se prostřednictvím svého odborného pracovníka na místě přesvědčit, zda je reklamace oprávněná. V případě oprávněné reklamace Vám bude sklo odborně zaskleno.

Naší snahou je Vaše maximální spokojenost a našimi výrobky spojená s příjemným vědomým, že je o ně dlouhodobě postaráno Vaší péčí podle naších výše uvedených doporučení, jakož i našim servisem v době záruky i po jejím ukončení.

informace a objednávky na telefonu

+420.541 231 459